คลาสเรียนของเรา

ตารางเวลา

ตารางเรียน

Monday

Cardio

09.00 - 11.00

Body Building

13.00 - 15.00

Boxing

15.00 - 17.00

Phsy chology

17.00 - 19.00

Tuesday

Cardio

09.00 - 11.00

Body Building

11.00 - 13.00

Self Defense

15.00 - 17.00

Boxing

17.00 - 19.00

Self Defense

19.00 - 21.00

Wednesday

Cardio

11.00 - 13.00

Boxing

13.00 - 15.00

Body Building

17.00 - 19.00

Phsy chology

17.00 - 19.00

Thursday

Cardio

09.00 - 11.00

Body Building

11.00 - 13.00

Self Defense

15.00 - 17.00

Phsy chology

17.00 - 19.00

Boxing

19.00 - 21.00

Friday

Cardio

09.00 - 11.00

Boxing

13.00 - 15.00

Body Building

15.00 - 17.00

Self Defense

19.00 - 21.00

Saturday

Cardio

11.00 - 13.00

Self Defense

13.00 - 15.00

Phsy chology

15.00 - 17.00

Boxing

17.00 - 19.00

Body Building

19.00 - 21.00

Sunday

Cardio

11.00 - 13.00

Boxing

13.00 - 15.00

Body Building

13.00 - 15.00

Self Defense

17.00 - 19.00

ค้นหาการออกกำลังกายของคุณ

การออกกำลังกายสุดพิเศษแบบใหม่

01

คาร์ดิโอเทรนนิ่ง

02

เพาะกาย

03

หลักสูตรมวย

ขอทดลองเรียน

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam